Quasi tres-cents voluntaris formen part de Casa Caritat. Tots col·laboren amb els nostres usuaris distribuïts entre les diferents àrees de l’associació o contribuint a través d’altres servicis especials com el suport psicològic, perruqueria, podologia, acompanyaments a hospitals, tramitacions de papers, etc.

Si vols col·laborar amb el teu temps, esforç i dedicació, unix-te al nostre equip. Escriu a voluntariado@casacaridad.com

TRES ÚNICS REQUISITS:

  • Ser major d’edat.
  • Responsabilitzar-se del compromís adquirit: voluntariat i formació.
  • Ser afins al treball de Casa Caritat.

QUÈ OFERIM?

  • Suport actiu en les tasques de l’ONG.
  • Formació periòdica sobre la problemàtica de les persones sense llar.
  • Aprenentatge conjunt, temps compartits, ampliar el cercle de relacions i, en general, totes les experiències de pertànyer a un voluntariat.
voluntariado