Seu social Casa Caritat

Associació València de Caritat
Passeig de la Petxina, núm. 9, baix
46008 València

Tel.: 96 391 17 26

Fax: 96 391 43 60