Centre de dia

Moltes persones que viuen en el carrer o que es veuen immerses en processos d’exclusió han perdut hàbits i costums, i fins i tot han patit processos de deteriorament personal. En el centre de dia, professionals i voluntaris treballen des de l’acció educativa per a ajudar a recuperar eixes habilitats socials i afavorir l’autonomia en un context d’estabilitat. Es tracta de l’únic servici formatiu a València que oferix un treball professional de caràcter educatiu amb el col·lectiu de persones sense llar.

La soledat i la falta de relacions afectives consolidades són un problema molt comú entre el col·lectiu de persones sense llar. A més, moltes de les persones que acudixen al centre de dia no tenen competències que són bàsiques per a portar una vida normal. Majoritàriament acudixen hòmens de mitjana edat que no tenen xarxes de suport social i els seus hàbits de vida estan desestructurats.

» Centro de día

Activitats d’oci i temps lliure

Es tracta d’activitats enfocades a persones que no tenen relacions socials estables, posant a la seua disposició excursions setmanals, projeccions de pel·lícules i la possibilitat de participar en l’equip de futbol o el cor.

» Equipo de fútbol de Casa Caridad