Escoles infantils

Més de 130 xiquets d’1 a 3 anys en risc d’exclusió social acudixen diàriament, de manera gratuïta, a les nostres escoles infantils. Un servici que permet a les famílies amb escassos recursos conciliar vida laboral i familiar o estar actius en la busca de treball mentre els seus fills són cuidats i atesos en les nostres instal·lacions. Els tres centres educatius de Casa Caritat seguixen el programa formatiu de la Conselleria d’Educació per al primer cicle d’Educació Infantil. En les escoles es procura crear un clima d’integració i desenvolupament adequat a les necessitats de cada xiquet amb els quals es treballen també hàbits i rutines. A més, a través de l’atenció a estos xiquets i gràcies al Programa Escola Família, un treballador social fa una intervenció amb els pares i mares posant al seu abast tot el que calga per a la seua reinserció en la societat.

Paseo de la Pechina, Valencia

» E. I. Paseo de la Pechina, Valencia

E. I. Obra Social 'la Caixa', Valencia

» E. I. Obra Social ‘la Caixa’, Valencia

E. I. Santa Lucía, Torrent

» E. I. Santa Lucía, Torrent

Programa Escola Família. Un pas més en la intervenció social

El PROGRAMA ESCOLA FAMÍLIA pretén realitzar un treball amb les famílies, paral·lel a la labor educativa i pedagògica que es du a terme amb els alumnes de l’escola, atenent cada una de les seues necessitats, ja que pel seu perfil ens trobem amb diverses carències i problemàtiques.

El Programa Escola Família, dut a terme per un treballador social, es dividix en tres subprogrames:

  • Escola de pares: sorgix després de la detecció de les carències i problemàtiques de les famílies que atenem. Funciona per mitjà de trobades formatives quinzenals i dins de l’horari escolar. Amb estes sessions es pretén que els pares s’enriquisquen en coneixement, actituds i recursos que els siguen útils en la seua vida quotidiana, sobretot orientats a l’atenció dels seus fills.
  • Intervenció social amb les famílies: l’atenció social que es fa amb les famílies és d’especial importància en l’escola. És un treball de seguiment diari i atencions individualitzades amb cada una de les famílies que tinguen el seu fill en l’escola. Cada cas es tractarà de manera personalitzada, detectant necessitats i establint una línia d’actuació. Les principals actuacions que es duen a terme durant la intervenció amb les famílies són informació i orientació; busca activa d’ocupació; motivació per a la millora de la formació; busca de vivenda; atenció jurídica i psicològica; acompanyaments per a fer gestions; visites domiciliàries i hospitalàries, i ajudes puntuals d’aliments, bolquers i roba.
  • Programa CaixaProinfància: per quart any consecutiu, Casa Caritat ha firmat un conveni de col·laboració amb l’Obra Social La Caixa per a millorar les condicions de vida de la infància desfavorida. Gràcies al conveni, des de l’escoles infantils es duen a terme dos programes:
    • Programa de Promoció de la Salut: amb este programa donem suport a les famílies per a garantir als seus fills un nivell de benestar físic i psíquic òptim, a través de la tramitació d’ajudes d’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.
    • Tallers Materns Infantils: tallers orientats al desenvolupament d’habilitats de criança i a la creació del vincle maternofilial amb les mares dels alumnes. L’objectiu general dels tallers és que les mares desenvolupen les competències necessàries per a atendre la salut física i emocional dels seus fills, així com la seua atenció integral i estimulació.