Programes de recuperació personal

Per a pal·liar les situacions de vulnerabilitat extrema que viuen moltes de les persones que acudixen a Casa Caritat es duen a terme programes dirigits principalment a millorar l’autoestima i promoure actituds de recuperació personal, com ara el programa de salut, higiene i esport, el taller d’orientació laboral, les visites domiciliàries i hospitalàries i el taller de vivenda. L’objectiu comú d’estos programes és que els usuaris aconseguisquen cada vegada més autonomia.

Programa d’higiene i salut

La recuperació d’hàbits i rutines relacionades amb la higiene i la salut és un aspecte bàsic per a treballar l’autoestima. Molts dels usuaris que acudixen a Casa Caritat s’han després de rutines tan bàsiques com mantindre la higiene personal diàriament. En el taller de Salut, Higiene i Esport es pretén conscienciar de la importància dels hàbits de vida saludables i dels beneficis que aporta portar una vida sana i activa.

higiene

Visites domiciliàries i hospitalàries

En les visites domiciliàries que realitza Casa Caritat, un grup d’educadors, treballadors socials i voluntaris atenen, en les seues pròpies vivendes, aquelles persones que ja han deixat l’alberg de l’associació o que fan ús dels seus menjadors socials. Es fa un seguiment i una avaluació de l’estat de la seua vivenda o habitació, estudiant i observant el context social i familiar en què està integrat. L’objectiu és continuar prestant suport en la pròpia llar, mantenint una relació que permet detectar l’avanç o la millora de la intervenció social. Este mateix servici és prestat a aquells usuaris que es troben temporalment en l’hospital.

visitas-domiciliarias

Taller d’orientació laboral

El taller d’orientació laboral atén, majoritàriament, parats de llarga duració que van deixar de treballar a l’inici de la crisi, i des de llavors no han pogut tornar al mercat laboral. En este taller se’ls ajuda a utilitzar les ferramentes bàsiques per a la busca de treball i se’ls orienta segons els perfils, acompanyant-los durant tot el procés i vetlant per la seua motivació.

Taller de busca de vivenda

En este taller ajudem els usuaris a buscar una vivenda en lloguer o una habitació en un pis compartit. Més enllà de la busca, una part important del treball que es realitza, especialment amb les persones albergades, està centrat en la conscienciació del canvi a una vivenda, que serà en la gran majoria dels casos compartida, i per això es donarà un procés d’adaptació de la persona a les normes de convivència i a la vivenda en si mateixa.